Piirin hallitus kokoontui 21.1.2020

 

Piirin hallitus kokoontui Ravintola Suomalaisella Pohjalla valmistelemaan kevään piirikokouksen ohjelmaa ja asioita. Samalla kuultiin puheenjohtajan terveiset Kansallisen Neuvoston tammikuun kokouksesta.

Klubit ovat hyväksyneet piirivirkailijoiden vuorottelulistan, jonka mukaan virkailijaehdokkaat nimetään vuorollaan kustakin klubista. Kuitenkin piirihallituksella ja erityisesti puheenjohtajalla on jokakeväinen huoli löytää ehdokkaat virkoihin. Vuorottelulista on syytä ottaa klubeissa aktiivikäyttöön: sen perusteella on hyvä käydä keskustelu tulevista piirivelvotteista jo hyvissä ajoin, kun nähdään, että vuoro lähenee. Vastuu yhteisesti hyväksytyn vuorotteluperiaatteen toteuttamisesta on kaikilla klubeilla.

Ankaran pohdinnan jälkeen hieman jo hymyilyttääkin …