Salo – Historia


Inner Wheel Salon

Entiset presidentit

 •  
 • 2019-2020 Leila Räsänen
 • 2018-2019 Marjukka Nurmi
 • 2017-2018 Marja Kyrölä
 • 2016-2017 Päivi Attila
 • 2015 – 2016 Irma Laakkio
 • 2014 – 2015 Raili Heikinheimo
 • 2013 – 2014 Merja Lehtinen
 • 2012 – 2013 Seija Kaija
 • 2011 – 2012 Taina Fontell
 • 2010 – 2011 Irma Laakkio
 • 2009 – 2010 Leila Räsänen
 • 2008 – 2009 Tarja Fagerström
 • 2007 – 2008 Pirkko Lönnqvist
 • 2006 – 2007 Pirkko Lönnqvist
 • 2005 – 2006 Senta-Synnöve Salmi
 • 2004 – 2005 Pirjo Heinonen
 • 2003 – 2004 Marja Kyrölä
 • 2002 – 2003 Riitta Tuominen
 • 2001 – 2002 Maija Pöyhönen
 • 2000 – 2001 Tarja Tuominen
 • 1999 – 2000 Leila Kuosa
 • 1998 – 1999 Pirkko Nurmi
 • 1997 – 1998 Viola Säde-Salonen
 • 1996 – 1997 Elisa Parkkinen
 • 1995 – 1996 Maija-Liisa Leino
 • 1994 – 1995 Ritva Suominen
 • 1993 – 1994 Helinä Räike
 • 1992 – 1993 Kaarina Jakonen
 • 1991 – 1992 Aulikki Uoti
 • 1990 – 1991 Silla Stenfors †
 • 1989 – 1990 Sirkka Lehtinen
 • 1988 – 1989 Elisabeth Kallio
 • 1987 – 1988 Maija-Leena Markelin
 • 1986 – 1987 Leena Vuorio
 • 1985 – 1986 Pirjo Ruska
 • 1984 – 1985 Anja Lehmus †
 • 1983 – 1984 Sirkka Uotila †
 • 1982 – 1983 Soile Rinne
 • 1981 – 1982 Sanelma Bastman
 • 1980 – 1981 Lea Huttunen †
 • 1979 – 1980 Signe Leino
 • 1978 – 1979 Meeri Vähäkylä
 • 1977 – 1978 Ritva Kulmala
 • 1976 – 1977 Senta-Synnove Salmi †
 •  

 

PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUKSESTA 12.9.2018

AIKA: 12.9.2018 klo 19.00

PAIKKA: Nepalilainen ravintola Bhanchha Ghan

1. KOKOUKSEN AVAUS

Presidentti Marjukka Nurmi avasi kokouksen klo 19.20.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjukka Nurmi ja sihteeriksi Raijaliisa Valjus.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Irma Laakkio ja Eveliina Lehtinen.

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJAT, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksessa mukana Marjukka Nurmi, Pirkko Lönnqvist, Päivi Tähkäpää, Päivi Attila, Irma Laakkio, Taina Kirves-Järvinen, Ansa Ervasti, Marja Kyrölä, Pirjo Heinonen, Leila Räsänen, Tarja Fagerström, Eveliina Lehtinen, Raili Heikinheimo, Pia Sjöberg, Raijaliisa Valjus

Kokouskutsu jäsenille lähetetty sähköpostina 22.8.2018 ja esityslista 3.9.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, koska läsnä yli 20% jäsenistöstä.

4. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2017-2018

Toimintakertomus lähetetty jäsenistölle sähköpostina, eikä siihen esitetty muutoksia.

Toimintakertomus pöytäkirjan liitteenä. LIITE 1

6. TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 2017-2018

Presidentti Marjukka Nurmi esitteli tuloslaskelman ja taseen, LIITE 2

sekä luki toiminnantarkastuskertomuksen.

7. TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille.

8. HALLITUKSEN KOKOUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT

 • Jäsenmaksu kaudelle 2018-2019

Jäsenmaksuksi päätettiin 35 €. Syksyn jäsenkirjeeseen laitetaan tilinumero ja eräpäivä 28.9.2018. Tilisiirto lähetetään myöhemmin niille, jotka eivät ole maksaneet.

  • Kauden 2018-2019 toimintasuunnitelma

   Toimintasuunnitelmaa tarkennettiin ja se hyväksyttiin. LIITE 3

 1. SYYSPIIRIKOKOUS 13.10.2018 Raumalla

  Kokoukseen lähtevät virallisina edustajina Marjukka Nurmi ja Pirjo Heinonen.

 1. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
  • Marja tilaa Virta-Kankaalta 100 joulukorttia klubille myytäväksi
  • Koulutus elämään projekti talousongelmissa. Välitetään tietoa rotary-puolisoille ja päätetään avustuksesta, kun nähdään piirin jäsenmaksujen jälkeen klubin rahatilanne.
  • Pirjo hankkii vierailukohteiden kiitosruusut

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.