Iloinen Kaarinan klubi naurujoogassa

Marraskuun kokous 10.11.2015 pidettiin Liedon seurakuntatalolla, jossa ohjaaja Annika Lötjönen opasti meitä nauramaan jopa ilman syytä. Mikäli oma nauru oli tiukassa, niin ryhmässä oli aina joku, jonka valloittava hihitys tempasi mukaansa. Nauraminen kannattaa, sillä se tutkitusti vähentää stressiä, ahdistusta ja aggressiivisuutta. 

Naurujooga on intialaisen lääkäri Madan Katarian vuonna 1995 kehittämä menetelmä, jolla pyritään edistämään terveyttä nauramalla erilaisten harjoitusten avulla. Suomeen naurujooga tuli vuonna 2001. 

Naurujoogassa nauretaan ilman syytä erilaisin harjoituksin. Elimistömme ei tunnista ”oikean” naurun ja tekonaurun eroa, joten fysiologiset vaikutukset ovat samat. Kun keho nauraa, mieli seuraa perässä.

Kirkkovene

Naurujooga vaikuttaa fyysisesti, psyykkisesti, henkisesti ja sosiaalisesti.

FYYSISET VAIKUTUKSET: Naurujoogaaminen on aerobista lihasharjoitusta, joka vahvistaa tehokkaasti muun muassa sydän- ja verenkiertojärjestelmää sekä hengityselimistöä. Naurujoogaaminen syvärentouttaa nopeasti ja tehokkaasti: lihastasolla se vaikuttaa etenkin pallean ja lantion seudun syviin lihaksiin, mitkä lihasryhmät ovat avain koko kehon syvärentoutumiseen. Naurujoogaaminen laskee stressihormonien määrää elimistössä sekä lisännee ainakin endorfiini-välittäjäaineiden määrää aivoissa. Naurujoogaaminen vahvistaa immuunipuolustusta sekä tuulettaa keuhkoja tehokkaasti (mm. poistaa hiilidioksidipitoista jäännösilmaa keuhkoista) lisäten hapen määrää elimistössä. Se virkistää tehokkaasti ja saa meidät voimaan paremmin. Se myös lievittää kipuja ja jopa poistaa niitä. Jälkivaikutuksenaan se alentaa verenpainetta. Syvä nauraminen ”hieroo” sisäelimiä ja tehostaa niiden verenkiertoa. Naurumainen myös jumppaa kasvolihaksia ja lisää niiden verenkiertoa antaen näin luonnollista kasvojenkohotusta. 

PSYYKKISET VAIKUTUKSET: Nauramien lisää mielihyvän tunnetta ja parantaa mielialaa: voimakkaasta nauramisesta seuraava mielihyväkokemus syntyy nopeasti ja se voi kestää useita tunteja, jopa päiviä. Nauraminen parantaa kykyä toimia stressin alaisissa tilanteissa. Lisäksi nauraminen auttaa rauhanomaisesti purkamaan nk. kielteisiä tunteita: ärtymystä, vihaa, pelkoa ja turhautumista. Kaikenkaikkiaan se vahvistaa yhteyttä tunteisiin ja antaa käytännön välineitä tunnekokemusten käsittelyyn. Se myös auttaa näkemään asiat myönteisemmässä ja selkeämmässä valossa.

HENKISET VAIKUTUKSET: Nauraminen vahvistaa läsänäolo-kokemusta: se tuo kehoon ja nykyhetkeen. Syvä nauraminen synnyttää jälkivaikutuksenaan rauhallisen ja levollisen olotilan, jossa voi tavanomaista voimakkaammin kokea yhteyden omaan sisäisyyteensä.

SOSIAALISET VAIKUTUKSET: Naurujooga vahvistaa ihmisten välisiä suhteita. Yhdessä naurettaessa ihmiset kokevat helposti yhteyden toistensa kanssa. Näin yhdessä nauraminen muun muassa lisää luottamusta ja avoimuutta ihmisten välillä. Lisäksi se purkaa ihmisten välisiä jännitteitä ja sujuvoittaa vuorovaikutusta. Nauraminen toimii sekä sosiaalisena ”liimana” että ”voiteluaineena”.