Salo – toiminta

 

KORONAVIRUSEPIDEMIAN TAKIA SALON INNER WHEEL-KLUBIN KOKOUKSET ON PERUTTU TOISTAISEKSI.

Hallitus on päättänyt perua 8.4.20 Herkku ja Lahja Murenan vierailun.
Toukokuulle suunniteltu retki Nautelaan (yhdessä Kaarinan klubin kanssa) sekä kesäkuun vierailu Iivosen puutarhalle todennäköisesti perutaan.

Vaalikokous 12.2.2020 ravintola Rikalassa

Täältä löydät pöytäkirjan (klikkaa): vaalikokous 12.2.2020


(vanha pöytäkirja)

PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUKSESTA

AIKA: 12.9.2018 klo 19.00

PAIKKA: Nepalilainen ravintola Bhanchha Ghan

1. KOKOUKSEN AVAUS

Presidentti Marjukka Nurmi avasi kokouksen klo 19.20.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjukka Nurmi ja sihteeriksi Raijaliisa Valjus.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Irma Laakkio ja Eveliina Lehtinen.

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJAT, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksessa mukana Marjukka Nurmi, Pirkko Lönnqvist, Päivi Tähkäpää, Päivi Attila, Irma Laakkio, Taina Kirves-Järvinen, Ansa Ervasti, Marja Kyrölä, Pirjo Heinonen, Leila Räsänen, Tarja Fagerström, Eveliina Lehtinen, Raili Heikinheimo, Pia Sjöberg, Raijaliisa Valjus

Kokouskutsu jäsenille lähetetty sähköpostina 22.8.2018 ja esityslista 3.9.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, koska läsnä yli 20% jäsenistöstä.

4. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2017-2018

Toimintakertomus lähetetty jäsenistölle sähköpostina, eikä siihen esitetty muutoksia.

Toimintakertomus pöytäkirjan liitteenä. LIITE 1

6. TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 2017-2018

Presidentti Marjukka Nurmi esitteli tuloslaskelman ja taseen, LIITE 2

sekä luki toiminnantarkastuskertomuksen.

7. TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille.

8. HALLITUKSEN KOKOUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT

 • Jäsenmaksu kaudelle 2018-2019

Jäsenmaksuksi päätettiin 35 €. Syksyn jäsenkirjeeseen laitetaan tilinumero ja eräpäivä 28.9.2018. Tilisiirto lähetetään myöhemmin niille, jotka eivät ole maksaneet.

  • Kauden 2018-2019 toimintasuunnitelma

   Toimintasuunnitelmaa tarkennettiin ja se hyväksyttiin. LIITE 3

 1. SYYSPIIRIKOKOUS 13.10.2018 Raumalla

  Kokoukseen lähtevät virallisina edustajina Marjukka Nurmi ja Pirjo Heinonen.

 1. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
  • Marja tilaa Virta-Kankaalta 100 joulukorttia klubille myytäväksi
  • Koulutus elämään projekti talousongelmissa. Välitetään tietoa rotary-puolisoille ja päätetään avustuksesta, kun nähdään piirin jäsenmaksujen jälkeen klubin rahatilanne.
  • Pirjo hankkii vierailukohteiden kiitosruusut

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.